Analisis Morfomètriques

ANÀLISIS MORFOMÈTRIQUES

 

 

 

 

En aquest tipus d’anàlisi es realitza una valoración tecno-tipològica global dels aspectes mètrics i morfològics dels artefactes de cara a la seva caracterització tipológica de conjunts arqueològics. Amb aquesta finalitat s’ofereix:

 

 

 

 

 

  1. Realització de l’inventari de conjunts artefactuals
  2. Processament de dades mitjançant diversos programes estadístics per a PC i Mac (SPSS, Statview, etc.)
  3. Establiment de sistemes tipològics específics

Campus d'excel·lència internacional U A B