Prospeccions i Excavacions Arqueològiques

Muralla la Bastida de Totana: Muralla la Bastida de Totana  

En els darrers anys, el creixent desenvolupament econòmic de la nostra societat ha comportat un augment de la construcció d'infraestructures i d’habitatges, l’adequació de terrenys agrícoles, etc. i, en molts casos, això suposa l'alteració de jaciments arqueològics. Atès que la legislació estatal i l’autonòmica preveuen el rescat, la preservació i l’estudi d'aquests espais arqueològics, el Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix un servei de prospecció i d’excavació d’aquests espais, avalat per una llarga trajectòria d'intervencions en jaciments prehistòrics.

Serveis que s'ofereixen

 1. Estudi i avaluació d'impacte arqueològic.
 2. Prospecció, catalogació i inventari de jaciments arqueològics.
 3. Topografia.
 4. Aixecaments planimètrics i cartogràfics digitals.

Responsables

Infraestructura

 • Equipament per a l'excavació: piquetes, paletins, jalons, etc.
 • Nivells òptics
 • Estacions totals: Trimble Zeiss y Sokkia
 • GPS: topogràfic JAVAD, model TRiUMPH-1
 • Software especialitzat de dibuix i GIS
 • Ordinadors portàtils i de sobretaula PC i MAC
 • Càmeras Fotogràfiques Digitals Cannon i Fuji

Experiència i Projectes duts a terme

Des de la creació del Departament d'Història de les Societats Precapitalistes, els diversos grups de recerca que treballen en el marc del Departament i que integren les seccions del Servei d'Anàlisis Arqueològiques han acumulat grans experiències en el camp de la prospecció i de l’excavació de jaciments prehistòrics. S’han excavat i estudiat tant jaciments de la geografia peninsular com de l'estranger, i s’han donat a conèixer en les publicacions científiques més prestigioses. La gran varietat de períodes i formacions arqueològiques intervingudes ens avalen com un dels centres amb més experiència en el camp de l'arqueologia prehistòrica.

Campus d'excel·lència internacional U A B