Arqueozoologia

El Laboratori d’Arquezoologia ofereix un servei d’anàlisi de restes de fauna recuperades en jaciments arqueològics que ajuda a cobrir una demanda creixent en la realització d’anàlisis arqueozoològiques de qualitat. En el marc del Laboratori es desenvolupen diversos projectes de recerca en arqueologia i arqueozoologia amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament teòric, metodològic i tècnic en Arqueologia. El laboratori s’ha caracteritzat en els darrers anys per desenvolupar tècniques punteres i noves metodologies per a la investigació arqueozoològica, incloent l’ús d’anàlisi d’isòtops estables, ZooMS i altres tècniques d’espectrometria, biomecànica i microstructura òssia, esdevenint un dels principals referents en la Península Ibèrica i Sud d’Europa en general. El laboratori reuneix actualment un equip científic que compta amb una amplia experiència, incloent-hi directors d’investigació, investigadors postdoctorals, tècnics de laboratori, estudiants de postgrau i grau i un bon nombre de col·laboradors habituals amb formació científica diversa especialitzada en diferents cronologies i tècniques d'anàlisi, totes girant al voltant de l’estudi de restes animals. El laboratori forma part de les principals xarxes i grups internacionals de recerca a nivell Europeu i en el seu àmbit d’actuació.

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

 • Classificació anatòmica i taxonòmica de restes de mamífers
 • Classificació anatòmica i taxonòmica de restes de peixos
 • Classificació anatòmica i taxonòmica de restes de mol·luscs
 • Anàlisi tafonòmica de conjunts de restes de fauna
 • Anàlisi biomètrica de restes de restes de fauna arqueològiques
 • Anàlisi de morfometria geomètrica
 • Estudis biomecànics i de paleopatologies òssies
 • Anàlisi de microestructura òssia
 • Anàlisi de microdesgast dentari
 • Estudi d’artefactes sobre suport animal
 • Processament quantitatiu i estadístic de les dades arqueozològiques
 • Interpretació de dades arqueozoològiques
 • Anàlisis comparatives i de contextualització de dades arqueozològiques
 • Elaboració d’informes i memòries tècniques

 

PERSONAL

Responsables laboratori:
Maria Saña (Maria.Sana@uab.cat)
Carlos Tornero (Carlos.Tornero@uab.cat)
André Colonese (AndreCarlo.Colonese@uab.cat)
 

Personal tècnic especialista:
Krista McGrath, Roger Alcantara, Alejandro Sierra, Joaquim Ripoll, Arnau Brosa, Amaia Aguirre, Kaveh Yousef Pouran, Alba Ruiz, Ester Verdun, Marc Larumbe.

 

Col·laboracions:
El Laboratori d’Arqueozoologia col·labora amb diferents institucions i equips de recerca tant d’àmbit nacional com internacional i disposa de diversos convenis de col·laboració amb institucions relacionades amb la recerca, preservació i difusió del patrimoni arqueològic i natural.

 

EQUIPAMENT
El Laboratori d’Arqueozoologia de la UAB disposa d’una de les col·leccions de referència més importants de la Península Ibèrica. Consta d’una àmplia mostra d’esquelets animals procedents de diverses zones geogràfiques (Amèrica del Sud, al Mediterrani Occidental, Llevant Oriental) i de diverses categories d’animals: mamífers, micromamífers, aus, peixos, rèptils i mol·luscs. A més de la col·lecció de referència, el Laboratori d’Arqueozoologia disposa dels manuals i guies d’identificació més significatius i rellevants que permeten una classificació tant anatòmica com taxonòmica el més acurada possible. El Laboratori compta amb infraestructura cientificotecnològica necessària per a l’estudi directe de es restes de fauna: microscòpia òptica de llum reflectida i incident, lupes binoculars, lupes digitals, instrumental micro-dremmel i microburils, morters d’àgata, balances de precisió Toledo/Kern i peus de reis digitals. El Laboratori d’Arqueozoologia col·labora amb el laboratori d’Arqueologia bimolecular (ICTA), actualment gestionat pel projecte TRADITION (ERC-CoG), especialitzat en l’extracció de proteïnes i lípids per a l’estudi de la dieta, mobilitat i identificació taxonòmica (ZooMS).

Campus d'excel·lència internacional U A B