Ceràmica

Els recipients ceràmics constitueixen un conjunt d'artefactes arqueològics que intervé habitualment en activitats de producció domèstiques, com ara l'emmagatzematge, la preparació i el consum d'aliments, però també a l'esfera ritual i funerària. Per això, un dels principals aspectes que destaquen a l'estudi d'aquesta materialitat és la seva funcionalitat en els diversos contextos arqueològics. Amb aquesta finalitat s'estan aplicant en els darrers anys, a més de les anàlisis de traces d'ús, anàlisi de residus orgànics i inorgànics, els quals ajuden a identificar les substàncies que van ser manipulades a l'interior. Altres característiques tecnològiques que tenen en compte els nostres estudis atenen al llarg procés de transformació a què són sotmesos les argiles i els desgreixants, passant per l'obtenció de la matèria primera, el modelatge, la cocció i l'acabat de les superfícies ceràmiques.

Campus d'excel·lència internacional U A B