Espectroscòpia per difracció de raigs X (XRD)

 

    

ESPECTROSCOPIA PER DIFRACCIÓ DE RAIGS X (XRD)

Aquesta tècnica petrogràfica consisteix en bombardejar una mostra amb electrons durant un marge de temps determinat. La radiació és dispersada per cada mineral en una determinada direcció, i d’aquesta manera, permet identificar el material a través de difractogrames. La mostra l’anàlisi es pot obtenir mitjançant la seva polvorització (agregats orientats) però aquest procés no és una condició necessària. La aplicabilitat i avantatges d’aquesta tècnica es poden resumir en el aspectes següents:

  1. Determinació de la composició mineral dels materials
  2. Definició de la procedència de les matèries primeres
  3. Diferenciació entre materials amorfs i cristal·lins.
  4. Determinació de les fases dels diversos minerals cristal·lins. Aquesta tècnica resulta especialment apropiada per a reconèixer les fases de minerals determinats com, per exemple, l’argila, que per la seva granulometria fina, difícilment podem reconèixer sota el microscopi. Així mateix, l’anàlisi de fases permet inferir les atmosferes i temperatures de cocció a les quals varen ser sotmesos els recipients ceràmics.
  5. Tècnica destructiva/no destructiva.

Campus d'excel·lència internacional U A B