Arqueologia Quantitativa i Aplicacions Informàtiques

Els ordinadors han esdevingut una eina imprescindible per a la investigació i la difusió  arqueològiques. No obstant això, la quantitat d'instruments i de tècniques que es poden aplicar  mitjançant els ordinadors és tan gran que requereix tècnics especialitzats i una infraestructura  de difícil accés i de vegades gens simple. El propòsit d'aquest laboratori és elaborar tot un  conjunt de tècniques analítiques, especialment estadístiques i de tractament d'imatge, que  requereixen una infraestructura molt especialitzada i oferir una línia de difusió a través  d’Internet.

 

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

− Desenvolupament de projectes multimèdia y de realitat augmentada

− Processament primari de dades: creació i gestió de bases de dades i sistemes d’ informació

− Processament primari d'imatges: escanejat i impressió 3D de materials arqueològics

− Processament avançat i anàlisi d'imatges de microscòpia o teledetecció

− Digitalització, impressió i escanejat en 3D

− Projectes de Realitat virtual aplicats a patrimoni

− Sistemes d’informació geogràfica en arqueologia

− Anàlisi de dades: estadística descriptiva, estadística inferencial

− Anàlisis estadístiques multidimensionals

− Intel·ligència artificial: inducció automàtica, xarxes neuronals, sistemes experts

− Modelització

− Simulació computacional, enginyeria inversa i AGM

− Calibratge de dades radiocarbòniques i estudi de la seva significació estadística

− Geoestadística i cronoestadística

− Fotogrametria i modelització 3D de jaciments i estructures arqueològiques

− Geobases de dades arqueològiques: in-site i off-site

− Anàlisis espacials en arqueologia

 

 

PERSONAL

Responsables laboratori:

Joan Anton Barceló (JuanAntonio.Barcelo@uab.cat)

Ermengol Gassiot (Ermengol.Gassiot@uab.cat)

 

Personal tècnic especialista:

Miquel Colobran, Olga Palacios, Vasiliki Andreaki, Eudoxia Tzerpou, Igor Bogdanovic, Laura Obea Gómez, Oscar Augé Martínez, Tona Majó Ortín, Guillem Salvador Baiges, Marcos Barba Pérez

 

Personal tècnic en col·laboració externa:

Miquel Abella, David Alonso, Mahdi Gheitasi, Deniz Kayikci, Daniel Carvalho, Hamed Niroumand

 

Col·laboracions:

Laboratori d’Arqueologia Quantitativa col·labora estretament amb els UAB OpenLabs (/Digital  lab / Disseny Lab i pertany a la xarxa en Humanitats Digitals de la UAB. Addicionalment, es disposa de convenis de col·laboració amb l'Institut de Investigació en  Intel·ligència Artificial (CSIC), Departament de matemàtiques (UAB), el Grup de Recerca Interacció Persona-Ordinador (Universitat Pompeu Fabra), el Centre de Visió per Computador  (UAB), l'àrea d'Arqueologia de l'Institut Milà i Fontanals (CSIC), Grup de Recerca en Sistemes  Complexes (Universitat de Girona).

 

EQUIPAMENT

− Equipament i software específic del Laboratori d'Arqueologia Quantitativa del Departament de Prehistòria

− Ordinadors PC i Macintosh

− Equip complet de digitalització d'imatges (escàners d'opacs i diapositives, càmeres digitals, càmeres de microscòpia)

− Biblioteca completa de programari especialitzat

− Estació total

Campus d'excel·lència internacional U A B