Organització

El Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la UAB s'organitza en diferents laboratoris de prestacions der serveis; cadascun dels quals ofereix una àmplia experiència en el seu camp d'actuació, així com els mitjans tècnics i humans adequats per a dur-los a terme:

 

  1. Arqueobotànica
  2. Arqueozoologia
  3. Paleoantropologia
  4. Anàlisis d’artefactes
  5. Intervencions arqueològiques
  6. Arqueologia quantitativa i aplicacions informàtiques
  7. Patrimoni arqueològic
Campus d'excel·lència internacional U A B