Paleoantropologia

L’intens desenvolupament científic que s’ha produït amb l’estudi de les col·leccions osteològiques prehistòriques i forenses al llarg del segle XX i inicis del XXI, així com els avenços en altres disciplines, ha permès la configuració de línies de recerca específiques que possibiliten l’apropament a les organitzacions socials del passat a partir de l’estudi de les restes òssies i dentals humanes.

En l’esquelet humà no tan sols s’hi reflecteix el sexe i l’edat osteològica, sinó també malalties i activitats que realitzaren en vida. D’aquesta manera, amb la configuració biològica i les condicions de vida i treball en interrelació amb els contextos arqueològics ens és possible apropar-nos a les pràctiques socials de comunitats humanes passades.

 

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

 • Perfil biològic: determinació de sexe i edat i caracterització mètrica.
 • Condicions de vida i treball: estudi paleopatològic i indicadors d’activitat.
 • Distància biològica intraespecífica.
 • Anàlisi sobre patrons d'alimentació.
 • Estudi de les pràctiques funeràries
 • Anàlisi de microestriació dentària

 

PERSONAL

Responsables laboratori:

Cristina Rihuete (Cristina.Rihuete@uab.cat; bioarqueologia@gmail.com)
Anna Bach (Anna.Bach@uab.cat): anàlisis de microestriació dentària
Miquel Molist (Miquel.Molist@uab.cat): anàlisis de microestriació dentària

 

Personal tècnic especialista:

Camila Oliart
Alicia Domínguez             microestriació dentària

 

EQUIPAMENT

 • Material osteomètric: calibre de corbes, calibre digital i taula osteomètrica
 • Microscopia òptica de llum reflectida i incident
 • Lupes binoculars
 • Equip de fotografia macro i microscòpica
 • Col·lecció de referència d’anatomia esquelètica humana
 • Biblioteca especialitzada en antropologia física i paleopatologia
Campus d'excel·lència internacional U A B