Patrimoni Arqueològic

Actualment, la valorització social del patrimoni arqueològic i l’accés públic als resultats de la recerca, formen part consubstancial del procés de recerca. Els àmbits d’actuació que impliquen són múltiples i requereixen d’un estudi i unes metodologies específiques que abracen des de les exigències i condicionats de preservació d’estructures i materials arqueològics fins  als diferents mecanismes de comunicació pública (adequació de jaciments per a visites públiques, propostes expositives permanents o temporals, accions educatives i divulgatives, ofertes de turisme cultural), passant per la planificació a mig i llarg termini de la sostenibilitat i impacte econòmic i cultural dels conjunts patrimonials en el territori.

 

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN:

  • Plans de valorització de conjunts arqueològics i patrimonials
  • Plans d’accessibilitat a conjunts arqueològics i patrimonials
  • Plans museològics
  • Disseny i avaluacions museogràfiques
  • Estudis de públic de museus i conjunts arqueològics i patrimonials
  • Disseny de programes educatius, divulgatius i de participació comunitària en l’àmbit de l’arqueologia

 

PERSONAL

Responsable laboratori:
Paloma González Marcén (Paloma.Gonzalez@uab.cat)

Personal tècnic especialitzat:
Clara Masriera

Personal tècnic en col·laboració externa:
Laura Pinto, Ana Pastor

Campus d'excel·lència internacional U A B