Personal

Dirección

Miquel Molist

Responsables Laboratorio

Joan Antón Barceló
Xavier Carlús
Xavi Clop
Jordi Estèvez
Carmen Lara
Vicente Llull
Miquel Molist
Raquel Piqué
Cristina Rihuete
Robert Risch

Personal Técnico - Investigador

Ferran Borrell
Sylvia Gili
Carmen Mensua
Mabel Montero

Personal Auxiliar - Colaborador

Albert Forés (UAB), Oscar de Castro (UAB), Andrea
Toselli (CSIC), Josep Farguell (UAB), Anna Ramon
(UAB), Henry Tantalean (UAB), Nicolás Daniel
Robles (UAB), Albert Aulinas (UdT), Monica
Marquina (UAB), Marián Cueto (UAB), Isabel Muñoz
(UAB), Jordi Gibert (UAB), Mª Dolores Perez (UAB),
Marc Ferrer (UAB), Adam Picon (UAB), Hector Guiu
(UAB), Roland Pastells (UAB), Albert Velasco (UdT),
Alicia Casas (UAB), Oriol Salvat (UAB), Montse
Carbó (UAB), Pau Martín (UB), Andrea Toselli (UAB),
Leonardo Moreno (UAB), Mònica Barahona (UAB),
Josep Vigo (UAB), Esther Medina (UAB), Ignacio
Soriano (UAB), Enric Borras (UAB), Ana Piña (UAB),
Sonia Ramió (UdG), Raquel Pujadas (UdG),
Montserrat Gonzalez (UAB), Sara de Haro (UdG),
Marc Monner (UAB), Mª Angels Custoja (UdG), Paula
Santamaría (UdG), David Ortega (UdG), Montserrat
Cucurella (UAB), Dolors Codina (UAB), Agustí
Gallostra (UAB), Pilar Fernández (UAB), Valeria
Bartoli (UNLP), Judith Serradell (UAB), Jezabel
Pizarro (UAB), Alejandra Guerra (UdL), Javier
Escuder (UdLL), Estibaliz Monguiló (UAB), Francesc
Burjachs (Universitat de Tarragona), Ramon Buxó
(Museu d'Arqueologia de Catalunya), Josep
Miquel Faura (UAB), Juan Francisco Jivaja (Museu
d'Arqueologia de Catalunya), Jaume Boixadera i
Llobet (Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca) Oscar Palou (UdLl), Llorens Planagumà (Parc
Natural de la zona volcànica de la Garrotxa), Mònica
Oliva (UAB), Susana Caselles (UdG), Ricard Oliva
(UAB).

Campus d'excel·lència internacional U A B