Presentació

Benvinguts a la pàgina web del Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la UAB. Aquesta pàgina neix amb la intenció de posar a l'abast de la societat la informació generada des d'aquest servei d'una manera àmplia i ràpida. Aquesta web s'estructura en quatre parts: Presentació, Serveis, Projectes i Personal. En la primera part hi ha una descripció dels objectius i de la normativa del Servei. Als Serveis s'indiquen les diferents analítiques que es fan des del Servei, així com una explicació de cadascuna. A Projectes s'exposen els treballs duts a terme en els darrers anys de funcionament del Servei i, en alguns casos, es pot accedir a la informació que han generat. A Personal hi ha informació general sobre el personal del Servei.

Per a contactar amb nosaltres, podeu escriure a analisis.arqueologiques@uab.es o trucar al 93 586 8326

Plànol situació

La importància creixent en la societat actual de les activitats relacionades amb el patrimoni cultural —restes artístiques i arqueològiques—, en els vessants de protecció, conservació i estudi, ha motivat al Departament de Prehistòria de la Facultat de Lletres a crear el Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la UAB, a fi de contribuir a la salvaguarda, el coneixement i la difusió del patrimoni històric i arqueològic des del vessant analític i científic. La finalitat del Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la UAB és contribuir al desenvolupament de l'arqueologia científica tot proporcionant assessorament i suport analític a la comunitat universitària i a la societat en general. L'objectiu és fer-se càrrec dels convenis i encàrrecs que qualsevol entitat pública o privada pugui oferir, relacionats amb treballs vinculats a matèries arqueològiques. Els objectius del Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la UAB són els següents: Proporcionar assessorament i dur a terme anàlisis arqueològiques en els diferents camps d'actuació de l'arqueologia, tant a investigadors i grups de recerca de la UAB com a investigadors, professionals, empreses i institucions externes. Dinamitzar, optimitzar i potenciar els recursos materials de la UAB en l'àmbit de la recerca arqueològica.

Normativa General del Servei d'Anàlisis Arqueològiques

Campus d'excel·lència internacional U A B