SERVEI D'ANÀLISIS DE FRAGILITAT CROMOSÒMICA

El Servei d'anàlisi de Fragilitat Cromosòmica de la UAB ofereix al sistema nacional de salut i a centres privats de diagnòstic genètic nacionals o internacionals una plataforma altament especialitzada en síndromes de fragilitat cromosòmica en general i en anèmia de Fanconi en particular. El Servei disposa de personal i equipament especialitzat en anàlisis citogenètica de fragilitat cromosòmica, estudis d’alteracions del cicle cel·lular per citometria de flux o modificacions proteiques per western blot.

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B