En l'àmbit de la nanotecnologia

 • Disseny de projectes i execució de protocols per a estudis sobre:
  • Detecció i identificació de microorganismes basats en biosensors.
  • Cerca d'eines alternatives als antibiòtics, per al tractament de malalties de diferent índole
  • Aïllament i purificació d'àcids nucleics
 • Manteniment i subministrament de soques bacterianes i genoteques.
 • Aïllament i identificació de microorganismes mitjantçant diferents metodologies:
  • Mètodes microbiològics clàssics
  • Mètodes bioquímics
  • PCR convencional
  • PCR a temps real
  • Macrorestricció genòmica i electroforesis en camp polsant
  • Seqüenciació de DNA
 • Avaluació i validació de l'activitat de compostos antimicrobians (antibiòtics, desinfectants, quimioteràpics)
 • Control microbiològic de mostres ambientals i de matèries primeres elaborades (càrrega bacteriana, colimetries, etc.)
 • Anàlisi genotòxica i mutagènica, emprant assaig microbians (test d'Ames, SOS Chromotest, etc.)
 • Desenvolupament de noves metodologies analítiques basades en microorganismes
 • Formació, asssessorament, suport cientificotècnic i transferència de tecnologia en els diferents àmbits de la microbiologia
Campus d'excel·lència internacional U A B