En l'àmbit de l'alimentació

 • Microbiologia ràpida i molecular:
  • Estudi de la resistència a antibacterians per mètodes convencionals i moleculars
  • Plasmidis: Identificació, caracterització i curació
  • Diversitat i metagenòmica
 • Higiene i desinfecció:
  • Aïllament i caracterització de bacteriòfags pel control bacterià d'aliments i la desinfecció d'instal·lacions
  • Millora de l'activitat antibacteriana dels bacteriòfags per mètodes de nanoencapsulació
 • Toxicologia
  • Avaluació mutagènica
 • Instal·lacions i assessorament
  • Formació i assessorament en el disseny de projectes i protocols convencionals i moleculars aplicats als microorganismes
  • Transferència de tecnologia
Campus d'excel·lència internacional U A B