PRESENTACIO

El Servei d'Anàlisis i d'Aplicacions Microbiològiques està adreçat a tots els estaments públics i privats relacionats amb l'àmbit de l'alimentació "de la granja a la taula", de la biomedicina i  de la nanotecnologia, interessats en realitzar anàlisis i estudis microbiològics, emprant mètodes microbiològics convencionals, mètodes de microbiologia ràpida i mètoedes genètics i moleculars.

A més a més, ofereix el seus serveis als investigadors de la UAB i d'altres entitats públiques o privades que ho sol·liciten, aportant la seva experiència en l'assessorament i la realització de projectes d'R+D+I, així com en la formació i suport científic i tecnològic i en la transferència de tecnologia en els diferents àmbits de la Microbiologia

Igualment, possibilita la realització tant d’estudis puntuals com la realització de convenis de col•laboració sota l’empara de la UAB.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B