Personal

Les persones de contacte del Servei d’Avaluació Mutagènica i les seves funcions són:

-   Director Científic: Dr. Ricard Marcos, Catedràtic de Genètica. Responsable i supervisor del Servei. Telèfon: 93 581 20 52;  Fax: 93 581 23 87;  E-mail: ricard.marcos@uab.cat

-   Directora Tècnica: Dra. Alba Hernández. Professora Agregada. Responsable dels contactes amb els usuaris del Servei. Supervisora dels protocols experimentals. Telèfon: 93 581 80 48; Fax: 93 581 23 87; E-mail: alba.hernandez@uab.cat

-   Supervisora Laboratoris: Sra. Glòria Umbert. Responsable tècnic del laboratori de cultius, manteniment protocols i desenvolupament experimental. Telèfon: 93 586 80 51;   Fax: 93 581 23 87; E-mail: gloria.umbert@uab.cat

 

Campus d'excel·lència internacional U A B