Protocols d'enviament

1. Seleccionar el tipus de mostra/material en funció de l’estudi:

a) Agent físic/químic a avaluar

b) Mostra biològica

c) Cultius cel·lulars

d) Medi condicional de cultius cel·lulars

 

Per a) la quantitat estàndard a enviar és d’uns 10 mg.

Per b) la quantitat estàndard són 10 mL de sang amb heparina (sodi o liti)

Per c) la quantitat estàndard és un T-25 flask

Per d) la quantitat estàndard és de 4 mL

 

2. Cal identificar correctament cada mostra i empaquetar-la degudament, per evitar trencaments i canvis sobtats de temperatura.

 

3. Contactar prèviament amb el laboratori para programar l’enviament i recepció de les mostres:

  • Directora tècnica: Dra. Alba Hernández. Telèfon: 93 581 80 48. Fax: 93 581 23 87. Email: alba.hernandez@uab.cat

 

4. Enviar a la següent direcció:

A/A. Dra. Alba Hernández
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C3. Campus de la UAB s/n
08193 Bellaterra. Cerdanyola del Vallès. Barcelona.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B