LC1100-1

El Servei d'Anàlisi Química (SAQ) és una unitat tecnològica dels serveis cientificotècnics de la Unversitat Autònoma de Barcelona (UAB) que està a la disposició de la comunitat científica de la pròpia Universitat, del Parc de Recerca de la UAB i també d'altres institucions públiques o privades.

La seva finalitat principal és donar suport a la recerca mitjançant la utilització de la instrumentació analítica amb la qual està dotat.

El SAQ realitza anàlisis químiques en multitud de materials, tan en recerca com en control de matèries primeres, assessora en la resolució de problemes analítics, desenvolupa i valida procediments específics per a la resolució de problemes concrets. La majoria de les prestacions analítiques es gestionen com a prestacions de serveis, algunes, però, en règim d’autoservei.

 

Nivell de satisfacció global de 9.34/10 dels usuaris, segons l'enquesta de satisfacció del 2021.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B