Ànàlisi elemental orgànica CHNS

Determinació quantitativa de  N o C,N  o  C, H, N,  o  C, H, N, S en substàncies orgàniques o inorgàniques: materials biològics, sòls, plàstics, minerals, matèries primeres, productes de síntesi, organometàl·lics, aliatges, productes naturals, ciments, residus, plàstics,  productes farmacèutics, fustes, etc., tant en estat sòlid com líquid.

La tècnica ha estat refrendada per diverses organitzacions com AOAC (Association of Official Analytical Chemists), AOCS (American Oil Chemists Society), AACC (American Association of Cereal Chemists), ASTM (American Society for Testing and Materials) i és una alternativa reconeguda (AOAC, AOCS, AACC) al mètode Kjheldal per a la determinació de N total.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B