Anàlisi de Mercuri

 

L'análisi de Hg es duu a terme per descomposició tèrmica i posterior mesura per espectrofotometria d'absorción atómica: la mostra s'introdueix en un forn a on és calcinada en atmòsfera d'oxígen. Posteriorment, els gasos resultants son arrossegats por un corrent del mateix gas cap el conjunt de catalitzador i amalgama de l'analitzador. Allà el Hg es separat de la resta de gasos resultants de la combustió de la mostra i, posteriorment, alliberat per a ser detectat específicament a la longitud d'ona d'absorció de l'element.

Aquesta tècnica permet fer l’anàlisi de Hg directament en mostres líquides o sòlides sense cap tractament previ, reduint i simplificant l’etapa de preparació de mostra. L'analitzador de Hg del SAQ permet la injecció de fins a 0.1ml de mostra líquida o 0.1g de mostra sòlida, sent el límit de quantificació de 1ng Hg.

Campus d'excel·lència internacional U A B