Ressenya historica

El Servei d’Anàlisi Química  va néixer l’any 1990 com un servei intern del Departament de
Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultant de les seves necessitats de recerca. De seguida amplià la seva activitat atenent peticions d'altres investigadors d'arreu de la UAB i el 1994 fou constituít com a Servei de suport a la recerca (S2) per l’acord de la Junta de Govern de la UAB de 20 d’octubre de 1994, que establí la classificació dels serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona. El juny de 2009 una nova normativa aprovada per la Comissió d'Investigació de la UAB  el constituí com a Servei Cientificotècnic de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B