Aplicacions EAt

El SAQ duu a terme:

Anàlisis qualitatives i determinacions quantitatives d'elements inorgànics (+ S, P, Br, etc) en multitud de materials de diversos orígens:

 • Acers, aliatges metàl·lics.
 • Aïgues potables, naturals, marines, residuals.
 • Aliments.
 • Pinsos.
 • Banys de tractament químic de superfícies.
 • Brous de cultiu de microorganismes.
 • Cultius cel·lulars.
 • Dissolucions de cultius hidropònics.
 • Edulcorants.
 • Fangs de depuradora.
 • Foraminífers.
 • Materials arqueològics.
 • Metal·loproteïnes.
 • Minerals.
 • Mostres d'origen animal: sang, plasma, orina, femta, òrgans, contingut digestiu.
 • Mostres d'origen vegetal:  fulles, líquens, fusta, arrels.
 • Mostres d'estudis paleoclimàtics.
 • Polímers.
 • Principis actius i matèries primeres.
 • Productes de síntesi, nanopartícules, aerogels, ...
 • Sòls contaminats (EPA 3051).

Anàlisis semiquantitatives multielementals (més de 50 elements) en multitud de materials.

Mesures de relació isotòpica (sòls, minerals, torberes ombrotròfiques,...)

 

Campus d'excel·lència internacional U A B