Aplicacions GC

Algunes de les aplicacions realitzades al SAQ:

 • Caracterització d’analits en matrius complexes per cromatografia de gasos (injecció líquida, headspace, SPME) – espectrometria de masses (GC-MS).
 • Identificació de productes volàtils i semi volàtils en bio-oil per cromatografia de gasos - espectrometria de masses (GC-MS).
 • Caracterització de PAH’s en extractes per cromatografia de gasos - espectrometria de masses (GC-MS).
 • Detecció i caracterització d’organoclorats en olis antifricció per cromatografia de gasos - espectrometria de masses (GC-MS).
 • Caracterització d’àcids grassos en superficie d’eleosomes per cromatografia de gasos- FID i per cromatografia de gasos - espectrometria de masses (GC-MS).
 • Caracterització de terpens en extractes vegetals per cromatografia de gasos - espectrometria de masses (GC-MS).
 • Caracterització de mescles de dissolvents per cromatografia de gasos - espectrometria de masses (GC-MS).
 • Caracterització d’aromes en productes làctics i sucs per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS).
 • Caracterització d’aromes en derivats de soja per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS).
 • Determinació de tricloranisol (TCA) en vins i caves per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS).
 • Caracterització d'evolució de volàtils en caves per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS).
 • Determinació d’àcids grassos en carn, fetge, femta, pinso i greix de pollastre  per cromatografia de gasos – FID (GC-FID).
 • Determinació d’àcids grassos en  femta i pinso de gos per cromatografia de gasos – FID (GC-FID)
 • Determinació d’àcids volàtils en líquid ruminal de vedella i vaca  per cromatografia de gasos – FID (GC-FID).
 • Determinació d'àcids volàtils en contingut de cec de pollastre per cromatografia de gasos-FID (GC-FID).
 • Determinació d'àcids grassos en filet de truita, pinso de peix i femtes d'orada per cromatografia de gasos-FID (GC-FID).
 • Determinació d’àcids volàtils i àcid làctic en líquid ruminal d’ovella per cromatografia de gasos – FID (GC-FID).
 • Determinació d’àcids volàtils i àcid làctic en ilion i cec de porc per cromatografia de gasos – FID (GC-FID).
 • Determinació d’àcids volàtils i àcid làctic en líquid ruminal de vacú per cromatografia de gasos –detecció FID (GC-FID).
 • Determinació de fitotoxines en extractes vegetals per cromatografia de gasos – FID (GC-FID).
 • Perfil d’àcids grassos en llet i rovell d’ou per cromatografia de gasos – FID (GC-FID).
 • Caracterització d'enantiòmers en extractes de medis de cultiu per cromatografia de gasos – FID (GC-FID).
 • Caracterització de denominació de "bellota", "recebo" i "cebo" per a pernil, paleta i canya de llom ibèrics a través del perfil d'àcids grassos per cromatografia de gasos -FID (BOE 19865) (GC-FID).
 • Determinació d'àcids grassos omega-3 (EPA i DHA) en oli de peix per cromatografia de gasos - FID (AOAC 969.33) (GC-FID).
 • Caracterització i determinació quantitativa de dissolvents residuals en productes de síntesi i farmacèutics per injecció en cap (Headspace) -cromatografia de gasos - espectrometria de masses (HS-GC-MS).
 • Caracterització d'olors en diversos materials per injecció en cap (Headspace) - cromatografia de gasos – espectrometria de masses (HS-GC-MS).
Campus d'excel·lència internacional U A B