Aplicacions LC

Algunes de les aplicacions realitzades al SAQ:

 • Validació de procediments analítics per cromatografia líquida (HPLC, UPLC) UV-vis, o ELSD segons requeriments del client o normes específiques.
 • Quantificació de fosfolípids en mostres d’àmbit biològic per cromatografia líquida UV-vis.
 • Determinació de vitamines hidro- i liposolubles en llets per cromatografia líquida UV-Vis.
 • Quantificació d’aminoàcids en mostres d’àmbit biològic per cromatografia líquida UV-vis.
 • Determinació d'àcids orgànics en medis de cultiu per cromatografia líquida UV-vis.
 • Caracterització d’analits en matrius complexes  per cromatografia líquida (HPLC, UPLC) amb detecció UV-vis, o ELSD, o espectrometria de masses (MSn de trampa d’ions i MS2 d’alta resolució, Q-TOF), LC-UV-MS.
 • Caracterització d'impureses en productes farmacèutics per cromatografia líquida (HPLC, UPLC) – UV-vis i/o espectrometria de masses (MSn de trampa d’ions i MS-MS d’alta resolució, Q-TOF), LC-UV o LC-UV-MS.
 • Determinació quantitativa de principis actius i/o impureses en productes farmacèutics per cromatografia líquida (HPLC, UPLC) UV-vis o ELSD o MS.
 • Validació de procediments analítics per la determinació de productes farmacèutics per cromatografia líquida (HPLC, UPLC) – UV-vis o ELSD o MS segons requeriments ICH o altres normes.
 • Caracterització d’antocianins en extractes vegetals per cromatografia líquida – espectrometria  de masses (LC-MSn de trampa d’ions). 
 • Caracterització d’iridoids en extractes vegetals per cromatografia líquida – espectrometria  de masses d’alta resolució (LC-QTOF).
 • Determinació de marcadors paleoclimàtics (GDGT’s) en sediments per cromatografia líquida – espectrometria  de masses (LC-APCI- MSn de trampa d’ions).
 • Caracterització de polifenols en extractes vegetals per cromatografia líquida – espectrometria de masses d’alta resolució (LC-QTOF).
 • Determinació de polifenols en vi per cromatografia líquida - espectrometria de masses (MSn de trampa d’ions), (LC-MS-IT).
 • Caracterització de fitosideròfors en extractes vegetals per cromatografia líquida-espectrometria de masses (UPLC-QTOF).
 • Caracterització interaccions proteïna-metall, identificació, especiació i estequiometria per cromatografia líquida – espectrometria de masses d’alta resolució (LC-QTOF).
 • Caracterització d’oligosacàrids en extractes vegetals per cromatografia líquida – ELSD o cromatografia líquida – MS (HPLC-ELSD, HPLC-MS).
 • Caracterització de xilooligosacàrids (XOS) en mostres aquoses per cromatografia líquida amb detector de dispersió de llum evaporatiu (HPLC-ELSD).
 • Determinació de fosfolípids en diferents matrius per cromatografia líquida amb detector DAD o detector de dispersió de llum evaporatiu (HPLC-UV/Vis o HPLC-ELSD).
Campus d'excel·lència internacional U A B