Aplicacions MS

Algunes de les aplicacions realitzades al SAQ:

 • Caracterització d’analits en matrius complexes  per cromatografia líquida (HPLC, UPLC) – espectrometria de masses (MSn de trampa d’ions i MS-MS d’alta resolució, Q-TOF), LC-MS.
 • Espectrometria de Masses de productes purs (ionització per Impacte electrònic, per Electrosprai (ESI) o per Ionització Química a Pressió Atmosfèrica (APCI)). Registre d’espectres de masses MS i MSn. Registre d’espectres de masses MS i MS2 d’alta resolució QTOF (“massa exacta”).
 • Caracterització d’antocianins en extractes vegetals per cromatografia líquida – espectrometria  de masses (LC-MSn de trampa d’ions).
 • Caracterització d’iridoids en extractes vegetals per cromatografia líquida – espectrometria  de masses d’alta resolució (LC-QTOF).
 • Caracterització de fitosideròfors en extractes vegetals per cromatografia líquida-espectrometria de masses (UPLC-QTOF).
 • Determinació de marcadors paleoclimàtics (GDGT’s) en sediments per cromatografia líquida – espectrometria  de masses (LC-APCI- MSn de trampa d’ions).
 • Caracterització interaccions proteïna-metall, identificació, especiació i estequiometria per cromatografia líquida – espectrometria de masses d’alta resolució (TOF).
 • Caracterització d’oligosacàrids en extractes vegetals per cromatografia líquida – ELSD o cromatografia líquida – MS (LC-ELSD, LC-MS).
 • Caracterització de polifenols en extractes vegetals per cromatografia líquida – espectrometria de masses d’alta resolució (LC-QTOF).
 • Determinació de polifenols en vi per cromatografia líquida - espectrometria de masses (MSn de trampa d’ions), (LC-MS-IT).
 • Caracterització d’analits en matrius complexes per cromatografia de gasos (injecció líquida, headspace, SPME) – espectrometria de masses, (GC-MS).
 • Caracterització i/o determinació d'impureses en productes farmacèutics per cromatografia líquida (HPLC, UPLC) – UV-Vis i/o espectrometria de masses (MSn de trampa d’ions i MS-MS d’alta resolució, Q-TOF), LC-UV o LC-UV-MS.
 • Identificació de productes volàtils i semivolàtils en biooil per cromatografia de gasos - espectrometria de masses.
 • Caracterització de PAH’s en extractes per cromatografia de gasos - espectrometria de masses.
 • Caracterització d’aromes en formatges, llets, iogurts, per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS). 
 • Caracterització de volàtils en caves per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS).
 • Determinació de tricloranisol en vins i caves per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS).
 • Caracterització d’aromes en sucs, derivats de soja per microextracció en fase sòlida - cromatografia de gasos - espectrometria de masses (SPME-GC-MS).
 • Detecció i caracterització d’organoclorats en olis antifricció per cromatografia de gasos - espectrometria de masses.
 • Caracterització d'àcids grassos en teixit intratoràcic humà protohistòric per cromatografia de gasos – espectrometria de masses (GC – MS).
 • Caracterització d’àcids grassos en superficie d’eleosomes per  cromatografia de gasos- FID i per cromatografia de gasos - espectrometria de masses.
 • Caracterització de terpens  en extractes vegetals per cromatografia de gasos - espectrometria de masses.
Campus d'excel·lència internacional U A B