Assessorament

A

El SAQ ofereix suport no sols com a prestació clàssica de serveis sinó també en l'assessorament en diversos escenaris analítics:

  • assessorament en el plantejament de solucions analítiques,
  • desenvolupament de procediments analítics ad hoc,
  • validació de procediments analítics (segons requeriments ICH o d'altres específics),
  • posta a punt (i revalidació) de procediments analítics normatius,
  • transmissió d'informació en els procediments analítics establerts.
Campus d'excel·lència internacional U A B