Autoservei

LEM La majoria de les prestacions analítiques del SAQ es gestionen com a prestacions de serveis, algunes però, en règim d’autoservei. Aquest és el cas del Laboratori d'Espectroscòpia Molecular (LEM) :

Tècniques disponibles

Accés
Es pot accedir al LEM 24 h al dia durant tot l'any a través de la targeta d'identificació de la UAB. Un lector de targetes identifica als usuaris, dóna accés als usuaris habilitats i registra els accessos.

Per a accedir al LEM cal :

  1. Disposar de targeta  UAB actualitzada.
  2. Qualificació:  Cal realitzar el curset de formació en l'ús de l'intrument a utilitzar i en el funcionament  del laboratori. Per a dur a terme aquesta formació cal contactar amb el SAQ.
  3. Habilitació:  Cal presentar signat a  Secreataria del SAQ el document  Normativa d'ús del LEM  junt amb la targeta UAB actualitzada. L'habilitació és personal i instranferible.

Programació
Degut a la demanda i a la duració d'alguns experiments, la utilització de l'espectrofotòmetre UV-vis requereix una reserva prèvia. Aquesta reserva es fa a través nebula.uab.cat (per a usuaris habilitats).

Accés a les dades registrades
Podeu accedir a les dades registrades al LEM a través de nebula.uab.cat (per a usuaris habilitats). 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B