Cromatografia de gasos

La Cromatografia de Gasos és una tècnica de separació de mescles de productes volàtils o semivolàtils. La mostra s'introdueix en el port d'injecció del cromatògraf on es volatilitza i el vapors o gasos formats són arrossegats per un gas inert a una columna cromatogràfica. El diferent grau d'interacció dels components de la mescla amb la fase estacionària de la columna permet la seva separació. Finalment, els components separats poden ser detectats, caracteritzats i quantificats emprant diversos detectors.

Les diferents possibilitats d'introducció de mostres, el gran nombre de fases estacionàries de les columnes cromatogràfiques i la diversitat de detectors, fan que aquesta tècnica tingui una gran quantitat d'aplicacions en multitud de camps.

GC esquema: GC esquema

Campus d'excel·lència internacional U A B