Espectroscòpia Molecular (IR, UV-Vis, ORD)

Les tècniques d'espectroscòpia molecular es fonamenten en la absorció de radiació per part de la matèria en diferents regions de l'espectre electromagnètic, provocant transicions entre els diferents nivells energètics de les molècules (electròniques a l'ultraviolat visible (180-800nm), vibracionals a l'infrarroig mig (4000-400cm-1)). Cada molècula tindrà un perfil espectral definit pel seus nivells energètics característics. Per aquest motiu, les tècniques d'espectroscòpia molecular es poden fer servir per a l'anàlisi qualitativa i la caracterització de la matèria. La relació existent entre el senyal produït i la concentració d'una substància a una mostra permet l'anàlisi quantitativa.

D'altra banda hi ha sustàncies que degut a la seva estructura química tenen la propietat d'interaccionar amb la llum polaritzada canviant el seu planol de rotació. Aquestes sustàncies són conegudes com a òpticament actives i poden interacciónar amb la llum de diferents maneres. Si la direcció de la llum simplement canvia de direcció amb un determinat angle de rotació parlem de dispersió òptica rotatòria (ORD).

El SAQ disposa de tres instruments d’espectroscòpia molecular que permeten registrar els diferents tipus de mesures indicats anteriorment:

  • Espectrofotòmetre UV-Vis 8453, Hewlett-Packard (detector “Diode-array”). Interval de mesura: 190 – 1100nm. 
  • Espectrofotòmetre IR  Tensor 27, Bruker.  Equipat amb accessori de reflexió total atenuada (ATR) Specac Golden Gate (ATR de diamant d’una sola reflexió). Interval de mesura:600 - 4000 cm-1. L'accessori d'ATR permet el registre directe de mostres sense fer la clàssica pastilla de KBr, facilitant així el registre d'espectres d'IR de mostres líquides o sòlides independenment de la seva naturalesa física.
  • Polarímetre Autopol I, Rudolph: Registre de la Dispersió Òptica Rotatòria d'una dissolució a 589nm. Mesures a temperatura controlada (15 - 40ºC ± 0.2ºC).
Campus d'excel·lència internacional U A B