Instrumentació

AEs

El SAQ disposa de 2 instruments per a la determinació de CHNS:

  • Flash EA 2000 CHNS, Thermo Fisher Scientific.
  • EA 3010, EuroVector.

Equips accessoris:

  • Microbalança MX5, Mettler Toledo.
  • Microbalança XM 1000P, Sartorius.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B