Instrumentació

El SAQ disposa de 2 instruments de plasma acoblat inductivament :

  • Espectròmetre d’emissió òptica de plasma acoblat inductivament (ICP-OES) Agilent 5900 .
  • Espectròmetre de masses de plasma acoblat inductivament  (ICP-MS) Agilent 7900.

Equips accessoris:

  • Digestor de microondas Ultrawave ECR, Milestone.

Campus d'excel·lència internacional U A B