Instrumentació LC

El SAQ disposa de 2 cromatògrafs líquids:

  • 1100,  Agilent Technologies, amb automostrejador de 100 posicions, termostatització de columna cromatogràfica i detecció UV-vis de diodes en línia (DAD). Possibilitat de treballar en sèrie amb un espectròmetre de masses.
  • 1200RR,  Agilent Technologies, automostrejador termostatitzable 108 posicions,  termostatització de columna cromatogràfica i detector UV-vis de diodes en línia (DAD). Possibilitat de treballar en sèrie amb un espectròmetre de masses o amb un detector evaporatiu de dispersió de llum (ELSD). 

D'altra banda, el SAQ també disposa d'un detector Evaporatiu Light Scattering 1260 (ELSD). Aquest és un instrument d'alta capacitat ideal per a la detecció d'analits que no tenen grups cromófors, ja que no està basat en l'absorció òptica.  Està dissenyat per mostres no volàtils o semi-volàtils. És una técnica alternativa als detectors RID i UV/VIS.

Campus d'excel·lència internacional U A B