Instrumentació MS

El SAQ disposa de 4 espectròmetres de masses:

  • ICP-MS: espectròmetre de masses de plasma acoblat inductivament 7500 ce,  Agilent  Technologies.
  • GC-MS: cromatògraf de gasos 6890,  Agilent Technologies - espectròmetre de masses 5973, Hewlett-Packard.
  • LC-MS: cromatògraf líquid 1100,  Agilent Technologies - espectròmetre de masses de trampa d'ions Amazon, Bruker Daltonics.
  • LC-MS: cromatògraf líquid 1200 RR,  Agilent Technologies - espectròmetre de masses de quadrupol - temps de vol (QTOF) microTOF-Q,  Bruker Daltoniks.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B