Prestacions

p

L'activitat del SAQ abasta diferents àmbits:

  • Realització d'anàlisis químics en multitud de materials, tant en recerca com en el control de matèries primeres, de producte acabat, etc
  • Subscripció de convenis de col·laboració amb empreses (outsourcing)
  • Assessorament en la ressolució de problemes analítics.
  • Desenvolupament i validació de procediments específics per a la ressolució de problemes concrets.

La majoria de les prestacions analítiques es gestionen com a prestacions de serveis, i algunes en règim d'autoservei.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B