Sol·licituds

La Sol.licitud de treball és un document que formalitza la petició de prestació d'un servei i conté les dades administratives i tècniques necessàries per a dur a terme la prestació. Cal adjuntar-lo a les mostres en el moment del seu lliurament a Secretaria del SAQ.

Hi ha diferents sol.licituds de treball en funció de l'anàlisi que calgui fer o la tècnica que calgui utilitzar:

És del tot imprescindible que aquests documents:

  • acompanyin l'entrada de les mostres per a que aquestes puguin ser rebudes,
  • estiguin signats pels responsables,
  • portin degudament emplenat, especialment, el camp de "Perillositat",
  • i, pels usuaris de la UAB, portin degudament emplenat els camps de "Centre de cost" i de "Núm. projecte".

L'horari de recepció de mostres i sol·licituds és de 9:00 a 14:00h.

Per a qualsevol dubte administratiu o tècnic escriviu a s.analisi.quimica@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B