--- Tècnica AE

La tècnica consisteix en la combustió de la mostra en corrent d’O2 a alta temperatura i en  l’anàlisi quantitativa dels gasos per cromatografia de gasos.  La mostra es pesa dins una càpsula (normalment de Sn) en una microbalança amb resolució de 1 microgram. Un cop tancada acuradament la càpsula es diposita en el mostrejador de l’instrument que la introduirà en el tub de reacció a 1000 °C en atmosfera d’O2. En aquestes condicions es produeix la combustió quantitativa de la mostra i també la transformació de l’Sn en SnO2 de forma que la temperatura en el moment de la combustió arriba entorn dels 1200 °C.  Els gasos de combustió formats són arrossegats per un corrent d’He cap un reactor amb WO3 i Cu que transforma els diversos gasos en CO2, H2O, N2 i SO2 i reté l’excés d’ O2. Finalment el corrent d’He porta la mescla de gasos cap a un cromatògraf de gasos on seran separats, registrats (detector de conductivitat tèrmica) i quantificats per comparació amb la resposta  de patrons traçables.

Campus d'excel·lència internacional U A B