Equipament

- Analitzador de química clínica automatitzat, Olympus AU480: realitza la determinació fotomètrica i potenciomètrica de gran varietat d'analits (400 tests/hora) en combinació amb reactius, calibradors, materials de control de qualitat i altres accessoris adequats.

 
 

- Analitzador automàtic IMMULITE 1000 per la determinació d'hormones: instrument que realitza inmunoassaigs quimioluminiscents. Utilitza com a fase sólida perles de plàstic recobertes amb anticossos, reactius marcats amb fosfatasa alcalina i un sustrat quimioluminiscent.

- MINICAP: equip d'electroforesis capilar automatitzat, provist de 2 tubs capilars. 

- Lector de plaques ELISA Labsystems iEMS Reader/Dispenser MF: instrument que medeix assajos fotomètrics immunenzimàtics, disposa de capacitat agitadora i control de temperatura. El rang de mesura és de fins 4.000 OD. El lector es programa amb un software específic (Ascent SW).

 

- Rentador de plaques ELISA Tricontinent Multiwash: en el que es poden programar diferents paràmetres de rentat. 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B