Recerca

El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària té com a objetius científics els següents:

A) Establir indicadors bioquímics d'estrés que siguin específics, quantitatius i que serveixin per a avaluar el benestar animal durant les diferents etapes del procés productiu: avaluació i identificació de marcadors bioquímics en sèrum o altres especímens fàcilment accesibles en animals de renda i animals salvatges. Entre els nostres usuaris existeixen diversos grups d'investigació que treballen en temes relacionats amb l'estrés i el benestar d'animals de producció i animals salvatges. És en aquest marc ens hem plantejat com a línia d'investigació pròpia però de gran interès per als nostres usuaris. Formar part d'aquests apartat la identificació, posada a punt i validació de tècniques per a la determinació de diferents proteïnes de fase aguda, esteroides en femta i altres tipus de mostres i paràmetres que es proposen com a indicadors de benestar animal en diferents espècies animals.

B) Posada a punt i validació de noves tècniques: determinació de paràmetres bioquímics d'interès per la medicina veterinària, la producció animal i la seguretat alimentària.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B