Tipus d'usuaris

El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària té els següents tipus d'usuaris:

a) Clients interns de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):

    - Hospital Clínic Veterinari (HCV)

    - Departaments de la UAB

b) Clients externs:

    - Laboratoris farmacèutics

    - Centres de recerca

    - Departaments d’altres Universitats

    - Veterinaris de fora de la UAB

    - Altres empreses privades relacionades amb l’àmbit de la veterinària

c) Clients Mixtos.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B