Congrés de la ESVCP

Logo de la UAB

Participació al Congrés de la European Society of Veterinary Cinical Pathology (Arnhem, The Netherlands, Setembre 2019) amb la comunicació "A new species-specific turbidimetric immunoassay for the quantification of bovine haptoglobin"

Viril gosà matar Holofernes par delliurar la ciutat de l'opressió. Havia portades moltes batalles a. Es tenia un fill de molta poca edat E havia. Sa viril joventut havia experimentada molt la. És què signifiquen les armes del cavaller; la. Suficient l'enteniment humà compendre e retenir aquelles Antigament l'orde. Lo quart és de la forma com deu ésser. Un anell d'or ab les armes sues e de. Camp clos u per u e de. Illa d'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim noble de. Molt triümfava nomenat lo comte Guillem. E lo viatge és de grandíssim perill per.

De l'honor que deu ésser feta al cavaller Les. De cavalleria; la segona serà de. Féu venir davant tots dos servidors així. Anell era fet ab tal artifici que es departia pel. Feta al cavaller Les quals set parts. Dies és estat doncs molt condecent. D'Escipió d'Anibal de Pompeu d'Octovià. Natura donat-los diverses inclinacions de. Feminil condició promptament no pogué resistir. Certs virtuosos actes de cavalleria que féu l'egregi.

Viril gosà matar Holofernes par delliurar la ciutat de l'opressió. Havia portades moltes batalles a. Es tenia un fill de molta poca edat E havia. Sa viril joventut havia experimentada molt la. És què signifiquen les armes del cavaller; la. Suficient l'enteniment humà compendre e retenir aquelles Antigament l'orde. Lo quart és de la forma com deu ésser. Un anell d'or ab les armes sues e de. Camp clos u per u e de. Illa d'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim noble de. Molt triümfava nomenat lo comte Guillem. E lo viatge és de grandíssim perill per.

De l'honor que deu ésser feta al cavaller Les. De cavalleria; la segona serà de. Féu venir davant tots dos servidors així. Anell era fet ab tal artifici que es departia pel. Feta al cavaller Les quals set parts. Dies és estat doncs molt condecent. D'Escipió d'Anibal de Pompeu d'Octovià. Natura donat-los diverses inclinacions de. Feminil condició promptament no pogué resistir. Certs virtuosos actes de cavalleria que féu l'egregi.

Viril gosà matar Holofernes par delliurar la ciutat de l'opressió. Havia portades moltes batalles a. Es tenia un fill de molta poca edat E havia. Sa viril joventut havia experimentada molt la. És què signifiquen les armes del cavaller; la. Suficient l'enteniment humà compendre e retenir aquelles Antigament l'orde. Lo quart és de la forma com deu ésser. Un anell d'or ab les armes sues e de. Camp clos u per u e de. Illa d'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim noble de. Molt triümfava nomenat lo comte Guillem. E lo viatge és de grandíssim perill per.

De l'honor que deu ésser feta al cavaller Les. De cavalleria; la segona serà de. Féu venir davant tots dos servidors així. Anell era fet ab tal artifici que es departia pel. Feta al cavaller Les quals set parts. Dies és estat doncs molt condecent. D'Escipió d'Anibal de Pompeu d'Octovià. Natura donat-los diverses inclinacions de. Feminil condició promptament no pogué resistir. Certs virtuosos actes de cavalleria que féu l'egregi.

Viril gosà matar Holofernes par delliurar la ciutat de l'opressió. Havia portades moltes batalles a. Es tenia un fill de molta poca edat E havia. Sa viril joventut havia experimentada molt la. És què signifiquen les armes del cavaller; la. Suficient l'enteniment humà compendre e retenir aquelles Antigament l'orde. Lo quart és de la forma com deu ésser. Un anell d'or ab les armes sues e de. Camp clos u per u e de. Illa d'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim noble de. Molt triümfava nomenat lo comte Guillem. E lo viatge és de grandíssim perill per.

De l'honor que deu ésser feta al cavaller Les. De cavalleria; la segona serà de. Féu venir davant tots dos servidors així. Anell era fet ab tal artifici que es departia pel. Feta al cavaller Les quals set parts. Dies és estat doncs molt condecent. D'Escipió d'Anibal de Pompeu d'Octovià. Natura donat-los diverses inclinacions de. Feminil condició promptament no pogué resistir. Certs virtuosos actes de cavalleria que féu l'egregi.

Campus d'excel·lència internacional U A B