Anticossos

Unitat de Producció d'Anticossos (UPA)

 

La Producció d'Anticossos, tant policlonals com monoclonals, esdevé clau en el desenvolupament de la recerca en moltes àrees de coneixement, tant per a la detecció, com per a la quantificació d'una, o vàries, molècules d'interès.​

 

Disposem de les instal·lacions, equipaments i personal experimentat per ajudar-vos en el disseny i generació d'aquestes molècules. Teniu una llista de serveis que us podem oferir. Tant si trobeu o no el servei que necesiteu podem mirar de posar a punt el servei que requeriu. Per això nomès cal que contacteu amb nosaltres i que ens plantegeu les vostres necessitats per montar-vos un projecte fet a mida per a vosaltres (taylor made).

Él mercat ofereix una alta oferta d'anticossos comercials amb diferents especificitats, per a diferents models (humà, ratolí, porc, ...), però de vegades, es planteja la necessitat de generar una eina específica des de zero per que, senzillament, no existeix al mercat.

Certificat de la Generalitat com a instal·lació acreditada per treballar amb organismes genèticament modificats de nivell 2 de bioseguretat.

Serveis que ofereix la UPA

 • Assessorament tècnic per la producció d'anticossos
 • Disseny i síntesi de pèptids antigènics
 • Conjugació de pèptids i haptens a molècules transportadores (KLH, BSA, OVA, ...)
 • Conjugació de pèptids, haptens i anticossos a enzims i fluorofors (FITC, PE, APC, ...)
 • Producció d'anticossos policlonals (ratolí, conill, gallina)
 • Producció d'anticossos monoclonals (ratolí)
 • Desenvolupament d'immunoassaigs
 • Cerca de línies cel.lulars d'hibridomes comercials
 • Cultiu d'hibridomes per a la generació de lots d'anticòs monoclonal
 • Purificació d'anticossos a partir de sèrum, sobrenedants de cultiu (estàtics, bioreactors), ascitis
 • Venda de material i aliqüotes per a realitzar immunoassaigs
Campus d'excel·lència internacional U A B