Serveis

 

Unitat de Cultius Cel·lulars (UCC)

 

L’ús del cultiu in vitro de cèl·lules eucariotes és una plataforma tecnològica bàsica pel desenvolupament de multitud d’investigacions científiques. La seva evolució en els últims anys l’ha convertit en una eina imprescindible per la identificació dels mecanismes moleculars i cel·lulars de diversos processos biològics.

 

La Unitat de Cultius Cel·lulars té la infraestructura adequada per desenvolupar el cultiu de cèl·lules eucariotes. La instal·lació consta de tres laboratoris d'experimentació i d'un de criopreservació, l'equipament dels quals està sotmès a requeriments molt estrictes per assegurar el seu correcte funcionament.

L’objectiu principal de la UCC és donar suport tècnic i científic als investigadors tant interns com externs, en la realització d’una gran varietat de tècniques per la caracterització dels seus cultius.

Certificat de la Generalitat com a instal·lació acreditada per treballar amb organismes genèticament modificats de nivell 2 de bioseguretat.

Serveis que ofereix la UCC

 • Establiment de cultius primaris de diferents teixits.
 • Manteniment i criopreservació de línies cel·lulars establertes.
 • Assaigs amb cultius primaris i amb línies cel·lulars.
 • Detecció i eliminació de micoplasmes dels cultius.
 • Compra de línies cel·lulars a proveïdors internacionals.
 • Transfecció cel·lular.
 • Immortalització de línies cel·lulars.
 • Estudis de proliferació cel·lular i citotoxicitat.
 • Emmagatzematge de mostres en nitrogen líquid.
 • Assessorament en el disseny d'assaigs.
 • Formació personalitzada.
Campus d'excel·lència internacional U A B