FACSCalibur

Citòmetre FACSCalibur (Becton Dickinson):

Citòmetre de flux analitzador, equipat amb un làser d’argó (emisió a 488 nm) i un de diode vermell (emisió a 635 nm). Permet treballar amb 6 paràmetres (FCS, SSC i 4 fluorescències) com a configuració òptica estàndard.

Hardware: Macintosh G4 amb monitor pla de 18”.  Sistema operatiu MacOS 9.2 i MacOS X

Software: CellQuestPro, Paint-a-Gate, ModFit LT, Attractors i Microsoft Office 2001

Reserva aquest equip

FACSCalibur

Campus d'excel·lència internacional U A B