Memòria i Tarifes

Informe tècnic SCAC 2021

Descarrega't aquí la memòria

 

 

Tarifes SCAC

 

En la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 18 de febrer de 2022 (acord CE 05/2022), s’han aprovat les tarifes de l'SCAC per a l'any 2022.

 

Descarrega't aquí les tarifes

 

El Model Econòmic dels SCT aprovat per l'Àrea de Recerca de la UAB estableix que les tarifes aplicades han de repercutir el cost real del servei prestat en funció del grau de vinculació de la institució d'origen a la UAB, al PRUAB, i a l'UABCEI, de forma que, un major grau de vinculació amb la UAB comporti una tarifa menor. En conseqüència, es creen tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegeixen altres tarifes especials acordades per la UAB.

La taula següent resumeix els tipus de tarifes vigents actualment a la UAB i els usuaris a qui s'apliquen:

Save

Save

Save

Campus d'excel·lència internacional U A B