Tarifes

Tarifes SCAC

 

En la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 11 de desembre de 2020 (acord 104/2020) de data 11 de desembre, s’han aprovat les tarifes de les unitats tecnològiques dels serveis cientificotècnics per a l'any 2021.

 

Descarrega't aquí les tarifes

 

El Model Econòmic dels SCT aprovat per l'Àrea de Recerca de la UAB estableix que les tarifes aplicades han de repercutir el cost real del servei prestat en funció del grau de vinculació de la institució d'origen a la UAB, al PRUAB, i a l'UABCEI, de forma que, un major grau de vinculació amb la UAB comporti una tarifa menor. En conseqüència, es creen tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegeixen altres tarifes especials acordades per la UAB.

La taula següent resumeix els tipus de tarifes vigents actualment a la UAB i els usuaris a qui s'apliquen:

Save

Save

Save

Campus d'excel·lència internacional U A B