UPA_Laboratori de Cultius d'Hibridomes

El laboratori de cultius d'hibridomes és una zona de treball de l'SCAC que no estan disponibles per autoservei en el que:

  1. es realitzen les fusions cel·lulars i clonatges d'hibridomes
  2. es produeixen lots d'anticòs monoclonal a partir d'hibridomes establerts

El laboratori està equipat amb aparells d'ús comú (bany termostatitzat, centrifuga, microscopi) i equips éspecífics com una cabina de flux laminar de seguretat biològica i un incubador de CO2. La cabina de flux laminar i l'incubador son revissats de manera anual per garantir el seu bon funcionament.

Campus d'excel·lència internacional U A B