UPA_Laboratori d'immunoassaigs

 El laboratori d'immunoassaigs és una zona de treball de l'SCAC en el que:  1. es purifiquen anticossos policlonals i monoclonals

  2. es conjuguen anticossos o proteïnes a enzims, fluorófors

  3. es desenvolupen diferents tipus d'immunoassaig, tals com ELISA, fluorescència polaritzada, ...

  4. es realitzen electroforesi i immunoblots

El laboratori està equipat amb aparells d'ús comú (estufa, centrifuga, congeladors, nevera) i equips éspecífics com:  1. equip de purificació de proteïnes (Biological LP, Biorad)

  2. equip de quantificació de proteines, DNA i RNA (UV-photometer, Eppendorf)

  3. Equip lector multiplaca per diferents tipus de lectura: fotometria, fluorescència, fluorescència a temps ressolt, fluorescència polartizada, luminisc+ència (Victor3,Perkin-ELmer)

  4. equip d'electroforesi i immunoblot (MiniProtean3, Biorad)

  5. equip de transferència de proteïnes (Trans Blot Turbo) que permet fer les transferències de proteïnes a nitrocel·lulosa o PVDF en 7 minuts. 

  6. equip de desenvolupament de immunoblots (Accutran Dot-Blot, Scheicher&Schuell)
Campus d'excel·lència internacional U A B