Recerca

Una de les principals vocacions del SDPP es la de fer de nexe i de pont entre la recerca i els diferents sectors productius que puguin estar relacionats amb la salut de peixos. És per això  que el nostre servei compta amb una dilatada experiència de col·laboració en R+D+I amb nombroses empreses a través de serveis puntuals de diagnòstic i assessorament o bé a través de convenis o projectes específics. De la mateixa manera, el nostre servei i els seu personal també col·labora habitualment en diferents projectes de recerca amb equips de la pròpia Facultat de veterinària, de la UAB , o amb equips dins  l'àmbit de Catalunya, Espanya o Internacionals. Volem senyalar que especialment, el SDPP te una important activitat en projectes on estan implicats tant indústria com la pròpia universitat i/o altres centres de  recerca.

Alguns dels àmbits de recerca en el que hem treballat o estem treballant són aquests:

-Caracterització i refinament diagnòstic de malalties de peixos mitjançant tècniques histopatògiques, moleculars i tècniques combinades.

-Estudis de noves malalties (caracterització, diagnòstic i seguiment)

-Estudis de risc sanitari associats a malalties de peixos i de problemes relacionats amb qualitat del peix. 

- Salut de poblacions naturals de peixos i de poblacions de peixos com a recurs pesquer i dels aspectes mediambientals i de seguretat alimentària relacionats

-Benestar en peixos

Campus d'excel·lència internacional U A B