Serveis

Des del SDPP oferim els següents serveis

-Assessorament genèric i específic sobre malalties de peixos i animals aquàtics, des del seu diagnòstic, el tractament fins a la seva gestió integral. Oferim tant serveis sobre casos clínics individuals (peixos i aquaris de particulars, majoristes, grans aquaris d'exibició) com assessorament en salut en espècies d'aqüicultura i en espècies aquàtiques del medi natural. També realizem serveis de suport diagnòstic i sanitaris en zebrafish i altres espècies de peixos de laboratori, tant pel que fa a seguiments sanitaris com a avaluació histopatològica en experimentació. 

-Tècniques diagnòstiques bàsiques (tècniques de diagnòstic ràpid), hematologia i microbiologia bàsica 

-Tècniques histopatològiques: el SDPP te una ampla experiència en el diagnòstic histopatològic de malalties en un gran nombre d'espècies (orada, llobarro, turbot, llenguado, seriola, tonyina, peixos ornamentals, zebrafish....) i oferim a més de les tècniques bàsiques, altres tècniques més específiques com IHC i ISH.

-Suport a projectes de recerca: El SDPP i els seus investigadors participen i col·laboren també com a laboratori de suport en projectes de recerca d'àmbits nacional o internacional. 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B