Difracció de monocristall

- Difractòmetre de tres cercles SMART amb detector d'àrea CCD APEX, de Bruker, tub de raigs X amb ànode de molibdè i dispositiu Krioflex que permet recollir dades a baixes temperatures (des de Tambient fins a T = -180 ºC).

- Difractòmetre de cuatre cercles amb detector d'àrea CCD Mercury2, de Rigaku, tub de raigs X amb ànode de molibdè i dispositiu Oxford Cryosystem que permet recollir dades a baixes temperatures (des de Tambient fins a T = -180 ºC).

- Difractòmetre de tres cercles amb detector semicilíndric "placa d'imatge" R-Axis SPIDER, de Rigaku, i tub de raigs X amb ànode de coure.

Campus d'excel·lència internacional U A B