Difracció de pols

Difractòmetre de pols X'Pert Powder de Panalytical amb geometria theta-theta, ànode de coure i detector PIXcel1D.

Dispositius portamostres:

  • Alimentador automàtic (45 mostres) per a mesures rutinàries de conjunts de mostres en pols (imatge superior).
  • Plataforma multipropòsit (MPP) per a mostres especials (probetes, mostres voluminoses, peces arqueològiques, pintures, recobriments, etc) a més a més de mostres en pols (imatge intermitja).
  • Càmara de temperatura Anton Paar TTK-450 que permet fer mesures dins l'interval de T = -180 ºC fins a T = 400 ºC i en atmosferes especials (buit, inert, gasos específics) (imatge inferior).

Geometries:

  • Bragg-Brentano amb escletxes programables (posibilitat de mesurar amb longitud irradiada constant). Monocromador secundari.
  • Angle rassant.
  • Transmissió (mostra entre làmines).Campus d'excel·lència internacional U A B